Wizyta II Wicegubernatora Okręgu

We wtorek 6 marca 2012 r. członkowie LC Koszalin gościli II Wicegubernatora Okręgu 121 Polska Pawła Cieślińskiego.
W trakcie spotkania rozmawiano o głównych założeniach ruchu LIONS oraz celach jakie wyznaczył sobie Okręg 121 Polska na obecną i następne kadencję.
Dużo uwagi poświęcono działalności LC Koszalin: osiągnięciom Klubu, problemach, które się pojawiają, możliwości powołania do życia nowego klubu Lions w Kołobrzegu.