Dla dzieci z Lejkowa - 08.02.2008 r.

ImageW Szkole Podstawowej w Lejkowie niedaleko Koszalina odbyło się uroczyste spotkanie członków Lions Club Koszalin z dziećmi i młodzieżą.
Klub ufundował paczki świąteczno-noworoczne dla wszystkich uczniów tej szkoły, natomiast uczniowie pod kierownictwem dyrektora szkoły pana Tadeusza Buczkowskiego i grona nauczycieli, wykonali spektakl artystyczny, który swoim rozmachem i poziomem wzbudził powszechny podziw.

Jerzy Głuszak
LC Koszalin